Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme'nin (Bilgilendirme) amacı, Sinbadexpress Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Pazarlama  Ticaret Limited Şirketi ( İlan Küpü) tarafından yönetilmekte olan ‘’ https://www.ilankupu.com/ ‘’ adresinde yer alan internet sitesinin, (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca Kullanıcılar in Portal in kullanımı ile ilgili olarak İlan Küpü tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Portal'a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçlan. hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Kullanıcıları bilgilendirmektir.

Çeşitli kategorilerdeki ürün ve hizmetleri sunanlar ile potansiyel alıcılar İlan Küpü’nün sunduğu güvenli ortam üzerinden buluşarak alışverişlerini yapmaktadırlar. Bu faaliyet içerisinde işbu Bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler İlan Küpü fonksiyonlarının kullanılabilmesinin gereği olarak işlenmektedir.

İlan Küpü, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmakta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

İlan Küpü, işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. İlan Küpü'nün yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal'da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

a) Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak İlan Küpü tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Toplanan Kişisel veriler

İlan Küpü, aşağıda belirtilen metotlarla Kullanıcılardan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. İlan Küpü’nün topladığı veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

İşbu başlık altında, İlan Küpü tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu bilgilendirme’de arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" ve "özel nitelikli kişisel veri" ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Adı soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik ön yüzü fotokopisi ve benzer diğer belgeler.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların hesap bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları, nüfus cüzdanı ön yüzü bilgileri, yeni kimlik ön yüzü bilgileri, yeni ehliyet ön yüzü bilgileri, kullanıcı selfie ( özçekim ) videosu , kimlik hologram videosu, fatura bilgileri

Demografik Veriler: Doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler İlan Küpü veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, ses kayıtları, Portal üzerinden bakılan ürünler, metrekare fiyatları, yurtiçi veya yurtdışı firmaların anket banner yönlendirme gibi modülleri üzerinden kullanıcıların ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve ürün tedarikçisi firmaların kullanıcı ile iletişime geçmesi için ilgili anket veya bannerda belirtilen veriler, hizmetlerin geliştirilmesi ve tarafınıza göre özelleştirilmesi adına kullanım alışkanlıkları                 ( önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Portal'a son giriş tarihi, kullanılan Doping ilan türü, gönderi türü, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, servisleri kullanırken gerçekleştirilen kullanıcı hareketleri, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri ) hizmetlerin sorunsuz bir şekilde sağlanabilmesinin temini amacıyla hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar

Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumlan ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı İlan Küpü'in mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak ve ilan vermek istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

Ödeme Verileri: Müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası ,hesap sahibine gönderilen faturalar ve hesap sahiplerinden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

İçerik Verileri: Markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vs) ürünün kişiye ait olduğunu ya da ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler (tapu, ruhsat, marka tescil belgesi yetkilendirme sözleşmesinin ilgili kısımları gibi), ilan bilgileri yetki belgesi hesap bilgileri bildirim açıklaması çözüm açıklaması memnuniyet bildirim nedeni, müşteri notu yenileme tarihi ilan reddetme nedeni geri bildirim, belge gönderim nedeni Hizmet in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler

Anket Cevapları: İlan Küpü tarafından Portal dahilinde düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar ile İlan Küpü'nün işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar.

Filtrelere Takılmış veya Kullanım Koşullarına Aykırı İçerikteki Site İçi Mesajlar: Kullanıcılar arasında güvenli iletişim  yapılabilmesi için kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri site içi mesajlardan sadece filtrelere takılanlar veya gelen şikayet/bildirim üzerine kullanım koşullarına aykırı içerikte tespit edilen site içi mesajlardır.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde  İlan Küpü'nün ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesislerinde depolanır, işbu Bilgilendirme’deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Bilgilendirme de Hesap Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Sartları uyarınca ve aşağıda detaylan belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir

Ad ve İletişim Bilgileri: Şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol optimizasyon, müşteri doğrulama, satış, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi çevrimiçi eğitim toplantılarına katılım sağlamak

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, moderasyon, denetim, risk yönetimi, dijital kimlik doğrulama, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi

Demografik Veriler: Promosyon. şirket içi değerlendirme, analiz iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanlar sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol sorgulama, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama. profilleme, pazarlama, satış, reklam, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi

 

Konum Verileri: Konuma bağlı veya konumla ilişkili Portal fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, is geliştirme tahsilat şirket içi değerlendirme skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler iletişim, pazarlama, denetim, kontrol ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler:

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, ilan verme süreçlerinin kolaylaştırılması, ilan verme sırasında yaşanabilecek dolandırıcılık ve suistimallerin önlenmesi ve aracın platform içindeki tarihçesinin anlaşılabilmesi için ilan fotoğraflarındaki araç plaka bilgilerinden araç bilgilerine ulaşılabilmesine yönelik iş sürecinin planlanması ve bu doğrultuda veri toplanması, ilan operasyonlarının yürütülmesi, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi ve geliştirilmesi, mevzuata uyum gerekliliklerinin yerine getirilmesi şikayet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi:

Anket ve Test Cevapları: İlan Küpü tarafından Portal dahilinde düzenlenen periyodik anketlere veya testlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, İlan Küpü ile Portal fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların İlan Küpü tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Portal'ın kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistiki analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;

İlan Küpü ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için İlan Küpü tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen belgeleri kullanıcının alıp alamayacağına yönelik yapılan testleri sonuçlandırma, mali işleri yürütme yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlan dahilinde işlenecektir.

Filtrelere Takılmış veya Kullanım Koşullarına Aykırı İçerikteki Site içi Mesajlar:

Mesajlaşma hizmetimiz, kullanıcılarımızın alım, satım ve kiralama işlemlerinde karşı taraf ile iletişim kurmalarını kolaylaştırmak amacı ile sunulmaktadır. Bu kapsamdaki mesajlarda: Kanun'un 5. Maddesindeki meşru menfaate dayalı olarak, hakaret içeren, genel ahlaka aykırı dolandırıcılık maksatlı ilan verildiği konusunda şüphe uyandıran, haksız rekabete neden olabilecek, kişilik haklarını, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ve sair surette hukuka aykırılık içeren mesajlar filtrelenerek moderasyona tabi tutulmakta, kullanım koşullarına aykırı içerikteki site içi mesajlar incelenerek engellenebilmektedir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

İlan Küpü, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılar'a Hizmet’ten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Bilgilendirme le Hesap Sözleşmesi'nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Hesap Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, İlan Küpü Hesap Sözleşmesinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyanınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İlan Küpü Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle Portal'a girdikleri kişisel bilgileri başta Hesap Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetler'i ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmetleri geliştirmek, Hizmetler için önem arz edebilecek nitelikteki sorgulama faaliyetlerini gerçekleştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek, çevrimiçi eğitim faaliyetlerinin sağlanması olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, iş ortakları, tedarikçiler, ekspertiz ve gayrimenkul danışmanlığı firmaları, Hizmetleri ifa ederken aktarımın gerektirdiği ölçüde kurumsal hesap sahipleri, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, İlan Küpü Akademi ve benzeri çevrimiçi eğitim platformları, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankaların emlak satışları için bankalar, emlak projeleri ile ilgili olarak müteahhitlik firmaları, sosyal medya mecraları, belgelendirme kuruluşları dahil üçüncü gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari, yargı organları ve bağımsız denetim şirketleri ile paylaşmaktadır.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verilerini Bilgilendirme'de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

İlan Küpü kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İlan Küpü, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. İlan Küpü, kişisel verilerinizi, doğrudan sizden (veri sahibi), sizin adınıza hareket eden vekil ve/veya hareket etmeye yetkili kişiler tarafından verileriniz aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

Doğrudan İlan Küpü'e Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet'in ifası için ve Portal'ın kullanımı öncesinde veya sırasında, İlan Küpü'ne Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından İlan Küpü'ne pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar, Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: İlan Küpü'nün sunduğu hizmet sarasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

İlan Küpü çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının hesabı olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi kullanım verilerini toplamaktadır. Çerezlerin nasıl yönetileceği ayrıca Çerez Politikamızda belirtilmiştir

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5 ve 6, maddelerinde belirtilmiş olan;

1. Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması

2. Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması (Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konulan düzenleyen yasal düzenlemeler)

3. Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması (Hesap Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması).

4. Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması (İlan Küpü'nün Portal ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplaması).

5. Tarafınızca alenileştirilmiş olması

6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması

7. Açık rızanızın bulunması

şeklindeki hukuki sebeplere dayanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme'de belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;

1. Hesap Sözleşmesi Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması

2. Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler

3. İlan Küpü in Portal ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetler yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır

e) Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

İlan Küpü kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir.

İlan Küpü, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. İlan Küpü, işbu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar'a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyan ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde İlan Küpü, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, işbu Bilgilendirmeye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olmasa halinde bunları derhal https://www.ilankupu.com/kvk-ve-gizlilik-politikasi-88 adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde İlan Küpü'nün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

f) Kişisel Veri Sahibi'nin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle İlan Küpü’ne iletmeniz durumunda İlan Küpü talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta 10    ( on ) sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. 10 ( On ) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabin CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde İlan Küpü tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak, veri sorumlusu sıfatıyla İlan Küpü'nün ( Sinbadexpress Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ) Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad.Giz 2000 Plaza No:7/34 Sarıyer/İSTANBUL adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak, sinbadexpress@hs06.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, info@ilankupu.com adresine İlan Küpü sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

İlan Küpü’nün  kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda:

1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın

3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin

4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi telefon ve faks numaranızın

5. Talep konunuzun

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir