Hesap Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

İşbu Hesap Sözleşmesi (bundan böyle "Hesap Sözleşmesi olarak anılacaktır): Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad.Giz 2000 Plaza No:7 İç Kapı No:34 Sarıyer-İSTANBUL adresinde mukim SİNBADEXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca "İLAN KÜPÜ" olarak anılacaktır) ile www.ilankupu.com Portalda hesap açmak için işbu Hesap Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve ilankupu.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Hesap Sahibi’’ arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

"PORTAL": ilankupu.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan "İLAN KÜPÜ"nün hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar

"KULLANICI": "Portal"a erişen her gerçek veya tüzel kişi

"HESAP SAHİBİ": "Portal'da hesap açan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan "Kullanıcı"

"BİREYSEL HESAP SAHİBİ": "Portal'da hesap oluşturan mesleki veya ticari amaç gütmeksizin "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan "Kullanıcı".

"KURUMSAL HESAP SAHİBİ": "Portal'da hesap açan ve ‘’Portal’’ dahilinde sunulan hizmetlerden işbu ‘’Hesap Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren ‘’Kullanıcı’’dır.

"BİREYSEL HESAP" ("HESAP"): "Bireysel Hesap oluşturmak isteyen "Kullanıcı'nın, "Portal'daki Bireysel Hesap Formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine "İLAN KÜPÜ tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Hesap işlemleri tamamlanmadan "Bireysel Hesap Sahibi olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. "Bireysel Hesap Sahibi'nin hak ve yükümlülükleri başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Hesap Oluşturma başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin "İLAN KÜPÜ" tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. "İLAN KÜPÜ" gerekli görmesi halinde "Bireysel Hesap Sahibi'nin hesabını kapatabilir, geçici olarak durdurabilir, hesabı herhangi bir sebeple kapatılanın yapacağı hesap açma talebini kabul etmeyebilir.

"KURUMSAL HESAP" ("HESAP"): "Kurumsal Hesap Sahibi olmak isteyen "Kullanıcı'nın, "Portal'daki "Kurumsal Hesap" formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine. "İLAN KÜPÜ tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ve "İLAN KÜPÜ" tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. "Hesap hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, hesap açma süreci tamamlanmadan "Kurumsal Hesap Sahibi olunamaz. "Hesap" başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin "İLAN KÜPÜ" tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. "İLAN KÜPÜ" gerekli görmesi ve/veya mevzuattaki düzenlemeler nedeniyle zorunlu durumların meydana gelmesi halinde; "Kurumsal Hesap Sahibi'nin hesabını kapatabilir, geçici olarak durdurabilir, herhangi bir sebeple hesabı kapatılanın yapacağı hesap açma talebini kabul etmeyebilir.

"HESAP SÖZLEŞMESİ": "Portal'da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının "Hesap Sözleşmesini anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen ayrılmaz parçası olan ekler ile "Portal'da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan Bireysel veya Kurumsal Üye olmaya imkan tanıyan elektronik sözleşme

‘’MAĞAZA’’: ‘’Kurumsal Hesap Sahibi’’ veya ‘’Bireysel Hesap Sahibi’’nin ‘’Portal’’ üzerinde kendisine ait ilanları liste halinde görebildiği, resimli görselden oluşan, müşterilere ilanlarını toplu olarak gösterebildiği sayfa

‘’MAĞAZA SAHİBİ’’: ‘’Portal’’ üzerinde bilgilerini girerek ‘’Mağaza’’ satın alım işlemini tamamlamış olan ‘’Bireysel Hesap Sahibi’’ gerçek kişi veya ‘’Kurumsal Hesap Sahibi’’ tüzel kişi

"MAĞAZA KULLANICISI": "Mağaza Sahibi"nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde "Mağaza’’yı kullanabilen ve "Kurumsal Hesap Sahibi"nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. "Mağaza Kullanıcısı" sayısının üst sının "İLAN KÜPÜ" tarafından belirlenecek olup, "Mağaza Kullanıcısı sayısına ilişkin üst sınırda "İLAN KÜPÜ" dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Belli bir süre "Portal'a giriş yapmayan veya "Portalı kullanmayan "Mağaza Kullanıcılarının hesaplan İLAN KÜPÜ tarafından kapatılabilir. ’’Bireysel Hesap Sahibi’’ gerçek kişiler Mağaza Kullanıcısı tanımlayamazlar ve Mağaza Açma Ekranında sadece kendileri için özel olarak tasarlanmış Bireysel Mağaza Paketlerini satın alabilirler.

‘’DOPİNG’’: Bireysel Hesap ve Kurumsal Hesap Sahiplerinin ilanlarını daha üst sıralarda yer alması ve daha öncelikli gösterilmesi için İLAN KÜPÜ sitesi üzerinde satılan, aylık olarak süre sınırlaması olan ücretli Doping Paketleridir.

‘’İLAN SAYFASI’’: Bireysel ve Kurumsal Hesap Sahiplerinin ilanlarının detaylarını gösteren, mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları ile iletişime izin veren, ilan sahibine ulaşmak için iletişim bilgilerini içeren sayfadır.

‘’REKLAM ALANI’’: ‘’İLAN KÜPÜ’’ sitesi tarafından sitenin belirli yerlerinde siteye üye veya üye olmayan firmaların ürün veya hizmetlerinin tanıtımının yapıldığı, ücretli alanlardır.

‘’KATEGORİ’’: ‘’İLAN KÜPÜ’’ sitesi üzerinde sol taraftaki menüde yer alan ürün veya hizmetlerden oluşan, ürün veya hizmetlerin ayırt edilmesini sağlayan, alt kategorilerden oluşan genel başlıklardır.

 "İLAN KÜPÜ HESABI": "Hesap Sahibi"nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak içingerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği "Hesap ile ilgili konularda "İLAN KÜPÜ"ne talepte bulunduğu, "Hesap bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre’’ ile "Portal" üzerinden eriştiği "Hesap Sahibi'ne özel internet sayfalan bütünü

 "İLAN KÜPÜ HİZMETLERİ" ("HİZMETLER"): "Portal" içerisinde "Hesap Sahibinin işbu "Hesap Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "İLAN KÜPÜ" tarafından sunulan uygulamalardır. "İLAN KÜPÜ", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Hesap Sahibinin’’ uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "Portal'dan "Hesap Sahibine duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar "Portal'da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer

"İÇERİK":"Portal'da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb görsel yazımsal ve işitsel imgeler.

"İLAN KÜPÜ ARAYÜZÜ": İLAN KÜPÜ ve "Hesap Sahibi’’ tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenebilmesi ve "İLAN KÜPÜ Veri tabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı"lar tarafından kullanılan: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri haklan "İLAN KÜPÜ'e ait olan tasarımlar içerisinde "Portal" üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalan ve mobil uygulama ekranlan/sayfalarıdır

"İLAN KÜPÜ VERİ TABANI": "Portal" dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği sorgulanabildiği ve erişilebildiği "İLAN KÜPÜ'ne ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.

 "KİŞİSEL VERİ": 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m6/1 de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

"ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ": Kişilerin ırk, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

"MODERASYON": Mağaza açmak için "Kurumsal Hesap Sahipleri'nin beyan ettiği firma bilgilerinin doğruluğunun, ‘‘İLAN KÜPÜ’’ Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.

"ÜYELİK PAKETİ": "Bireysel Hesap Sahibi’’ veya ‘’Kurumsal Hesap Sahibi’’ tarafından site üzerinde ilan vermek için satın alınan, içeriği ve şartları ‘’İLAN KÜPÜ’’ sitesi tarafından oluşturulan, ilan sayısı ve diğer özelliklere göre değişkenlik gösteren üyelik paketleridir.

"MAĞAZA PAKETİ": "Bireysel Hesap Sahibi’’ veya ‘’Kurumsal Hesap Sahibi’’ tarafından site üzerinde mağaza açmak için satın alınan, içeriği ve şartları ‘’İLAN KÜPÜ’’ sitesi tarafından oluşturulan, üyelik paketi özelliklerinden farklı, ilan sayısı ve diğer özelliklere göre değişkenlik gösteren mağaza paketleridir.

3. "HESAP SÖZLEŞMESİ"NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu "Hesap Sözleşmesi'nin konusu. "Portal'da sunulan "Hizmetler"in, bu "Hizmetler'den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. "Hesap Sözleşmesi’’ ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve "Hizmetlere ilişkin "İLAN KÜPÜ" tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. "Kullanıcı", işbu "Hesap Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, hesap sahibi olmaya ve hizmetlere ilişkin "İLAN KÜPÜ’’ tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. HESAP ŞARTLARI

4.1 ‘’Bireysel Hesap Sahipleri’’ İçin

4.1.1 "Portal"da "Hesap Sahibi’’ olabilmek için reşit olmak ( 18 Yaşını doldurmuş olmak ) ve "İLAN KÜPÜ" tarafından işbu "Hesap Sözleşmesi kapsamında hesabın geçici olarak durdurulmamış veya hesabın kapatılmamış olması gerekmektedir

4.1.2 ‘’İLAN KÜPÜ’’ herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu "Hesap Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Hesap Sahibi"nin hesabını kapatabilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal'da belirtilen kurallara aykırılık halleri, "Hesap Sahibinin "İLAN KÜPÜ" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri hesabının kapatılması veya hesabın geçici olarak durdurulma hallerindendir.

4.1.3 "Bireysel Hesap Sahibi", "Portal"da ilan vermek ve "İLAN KÜPÜ"nün sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için Üyelik Paketlerinden satın almak veya Mağaza Açmak seçeneklerinden birini tercih etmelidir.

4.2 ‘’Mağaza Sahibi’’ İçin

4.2.1 "Kurumsal Hesap Sahibi olabilmek için ticari faaliyet göstermek ve temsile yetkili kişi tarafından "Hesap" başvurusunda bulunmuş olmak ve "İLAN KÜPÜ" tarafından işbu "Hesap Sözleşmesi" kapsamında hesabı geçici olarak durdurulmamış veya hesabı kapatılmamış olmak, "İlan Verme Kuralları"na aykırı davranmamış olmak gerekmektedir. "İLAN KÜPÜ", hesabı aktif hale getirmeden önce, tamamen kendi takdirine tabi olmak üzere "Hesap Sözleşmesi"ni akdetmek adına işlem yapan kişinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiğine ve "Kurumsal Hesap Sahibi’’ nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. Sisteme yeni bir Mağaza Kullanıcısı tanımlanması sırasında da "İLAN KÜPÜ aynı şekilde, ilgili Mağaza Kullanıcısı'nın ve/veya "Mağaza Sahibi" adına işlem yapan kişilerin yetkilendirildiğine ve "Kurumsal Hesap Sahibi" nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir.

4.2.2 "İLAN KÜPÜ" herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu "Hesap Sözleşmesi"ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Kurumsal Hesap Sahibi"nin hesabını kapatabilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, "Kurumsal Hesap Sahibi"nin "İLAN KÜPÜ" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, hesabı kapatma veya geçici olarak durdurma hallerindendir.

4.2.3 "Kurumsal Hesap Sahibi", "Portal"da ilan vermek ve "İLAN KÜPÜ"nün sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için Üyelik Paketlerinden satın almak veya Mağaza Açmak seçeneklerinden birini tercih etmelidir.

4.3 ‘’Mağaza Kullanıcısı’’ İçin

4.3.1 ‘’İLAN KÜPÜ’’ sitesinde "Mağaza Kullanıcısı" olabilmek için öncelikle ‘’Mağaza Kullanıcısı’’ olacak kişinin ‘’İLAN KÜPÜ’’ sitesinde ‘’Bireysel Hesap Sahibi’’ olması gereklidir.

4.3.2 "Mağaza Kullanıcısı"nın tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden "Mağaza Sahibi" de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle "Mağaza Sahibi", "Mağaza Kullanıcısı" ile ilişkisini herhangi bir sebeple kesmek istediğinde, derhal bu işlemi ‘’Mağazalarım’’ sayfasından ‘’Yetkiyi Al’’ butonuna basmak suretiyle gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde "Mağaza Kullanıcısı"nın işlemlerinden ötürü sorumlu olmaya devam edecektir. "Mağaza" Sahibi", "Mağaza Kullanıcısı"nı "Mağaza"dan çıkartması durumunda, ‘’Mağaza Kullanıcısı’’ Bireysel Hesabını ‘’İLAN KÜPÜ’’ sitesinde kullanmaya devam edebilecektir.

4.3.3 "Mağaza Kullanıcısı", sadece bir "Mağaza"nın kullanıcısı olabileceğinden, farklı bir "Mağaza altında "Mağaza Kullanıcısı olamaz.

4.3.4 "Mağaza Sahibi"nin "Mağaza'sını kullanıma kapatması durumunda, "Mağaza Kullanıcısı "Portal'ı kullanmaya devam edebilir.

4.3.5 "Mağaza Kullanıcısı’’ olan bir hesap sahibi Mağaza açabilir. Mağazası olan bir  ‘’Bireysel Hesap Sahibi’’ farklı bir "Mağaza ya "Mağaza Kullanıcısı" olarak eklenebilir.’’İLAN KÜPÜ’’ sitesinde ‘’Kurumsal Hesap Sahibi’’ bir başka ‘’Kurumsal Hesap Sahibi’’ni Mağaza Kullanıcısı olarak ekleyemez.

4.3.6 ‘’Bireysel Hesap Sahipleri’’, ‘’Mağaza Kullanıcısı’’ tanımlayamazlar.’’Mağaza Kullanıcısı’’ tanımlama yetkisi sadece ‘’Kurumsal Hesap Sahipleri’’ne aittir.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 "Hesap Sahibi"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 "Hesap Sahibi", "Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, "Hesap Sözleşmesi’’ hükümleri ile "Portal'daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Hesap Sahibi". "İLAN KÜPÜ "in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda "Hesap Sahibi'ne ait gizli/özel/kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple İLAN KÜPÜ'nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde "Hesap Sahibi’’nin "Portal" üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile "İLAN KÜPÜ'ne bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde, "Hesap Sahibi'nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini "İLAN KÜPÜ’’ ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. "Hesap Sahibinin, ‘’İLAN KÜPÜ’’ Hesabına girişte kullandığı "Kullanıcı Adı" ve "Şifrenin’’ güvenliğini sağlamak kendi sorumluluğunda olup, "kullanıcı adı ve şifresini münhasıran ve münferiden kendisi kullanması, üçüncü kişilerden saklaması gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolay diğer "Hesap Sahibi'nin ve/veya "İLAN KÜPÜ'nün ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan "Hesap Sahibi’’ sorumludur

5.1.4. "Hesap Sahibi", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir: "İLAN KÜPÜ", "Hesap Sahibi’’ tarafından ‘’İLAN KÜPÜ’’ ne iletilen veya "Portal" üzerinden "Hesap Sahibi’’ tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Hesap Sahibi", "İLAN KÜPÜ’’nün yazılı onayı olmadan işbu "Hesap Sözleşmesi’’nin veya bu "Hesap Sözleşmesi'nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. "Hesap Sahibi hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Hesap Sahibinin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. "Hesap Sahibi", "İLAN KÜPÜ’’nün ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyalar, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal'a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolay olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Hesap Sahibinin işbu "Hesap Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "İLAN KÜPÜ" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

5.1.7 İLAN KÜPÜ, "Hesap Sahibi'nin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanlar görüntülemesine ve "İLAN KÜPÜ Arayüzü'nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, "İLAN KÜPÜ" üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fillerin işlenmesine "İLAN KÜPÜ tarafından izin verilmemekte rıza gösterilmemektedir. Bu tür filler hukuka aykırı olup "İLAN KÜPÜ'nün gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. "Hesap Sahibi", üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili "İLAN KÜPÜ’’nün herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten "İLAN KÜPÜ"nü ibra ettiği kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.9. ‘’Hesap Sahibi’’, Hesap oluşturma aşamasında sunduğu bilgilerin değişmesi halinde, yeni ve güncel bilgileri "İLAN KÜPÜ'ne gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde ‘’İLAN KÜPÜ’’nün uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için "Hesap Sahibi'ne rücu etme hakkı saklıdır.

5.1.10. "Hesap Sahibinin "Portal" veya "İLAN KÜPÜ" sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması "Portal"in ve "Portal'a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların "Portal'dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçlan verecek şekilde sisteme veya "Portal"a orantısız yük bindirmesi Portal"ın kaynak kodlarına veya "İLAN KÜPÜ" sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, "Portal"in çalışmasın engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, ‘’İLAN KÜPÜ’’ sunuculara erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır

5.1.11 ‘’Hesap Sahibi’’ siteye yapacağı ödemelerde sadece kendisine ait olan kredi kartı ve yine aynı şekilde kendisine ait olan banka hesabından para ödeme işlemi yapabilir. Başka kişi veya başka şirkete ait kredi kartı veya banka hesapları ile ödeme yapıldığı takdirde ödeme kabul edilmez ve bu şekilde yapılan ödemeler aynı ödeme kanalı kullanılarak en geç 15 gün içerisinde iade edilir ve ilan sitede yayınlanmaz. Bu sebeple yapılan ödemelerde İLAN KÜPÜ sitesinin anlaşmalı olduğu finans kuruluşunun alacağı komisyonlar Hesap Sahibine iade edilmez.

5.1.12 ‘’ Hesap Sahibi’’ üyeliğini istediği zaman önceden haber vermeksizin sonlandırma hakkına sahiptir. Bunun için İLAN KÜPÜ sitesine site üzerinde bulunan e-mail adresi veya posta adresine yazılı olarak müracaat etmesi yeterlidir.

5.2. "İLAN KÜPÜ’’nün Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "İLAN KÜPÜ", işbu "Hesap Sözleşmesi'nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "İLAN KÜPÜ Hesabi" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu "Hesap Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi işbu ‘’Hesap Sözleşmesi’’ kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir: "İLAN KÜPÜ" her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu "Hesap Sözleşmesi’’ ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "İLAN KÜPÜ", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, "Hesap Sahibi’’nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "İLAN KÜPÜ", bu hakkın hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Hesap Sahibi", "İLAN KÜPÜ"nün talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "İLAN KÜPÜ" yapabilir. "İLAN KÜPÜ" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Portal" üzerinden, "Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler "Hesap Sahibi’’ tarafından veya sadece referans kolaylığı açısından "İLAN KÜPÜ" tarafından sağlanmış olabilir. Ancak linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "İLAN KÜPÜ’’nün herhangi bir sorumluluğu yoktur

5.2.4. "İLAN KÜPÜ", "Portal"ın işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, "Hesap Sözleşmesi’’ koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "İLAN KÜPÜ" bu mesaj ve içeriği giren "Hesap Sahibi’’nin hesabına herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. "İLAN KÜPÜ", mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak "Hesap Sahibi’’ne ek yükümlülükler getirebilir, üyelik başvurusunu isterse kabul etmeyebilir. Söz konusu yükümlülükler "Portal'da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.2.5. "İLAN KÜPÜ"nün "İLAN KÜPÜ" çalışanlarının ve yöneticilerinin "Portal"da "Hesap Sahibi’’ ve "Kullanıcılar’’ tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6. "İLAN KÜPÜ, 5651 saylı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında "Erişim Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. ‘’İLAN KÜPÜ’’ Sözleşme'nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. "İLAN KÜPÜ’’, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; "Portal"ın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. ‘’İLAN KÜPÜ’’ ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili "İLAN KÜPÜ" herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

5.2.7. ‘’İLAN KÜPÜ’’ ‘’Portal’’ı  ve "Hizmetler"i; "Olduğu Gibi" sağlamakta olup, "Portal" ve "Hizmetler’’in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya "Hesap Sahibi’’'nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. "İLAN KÜPÜ" "Portal" üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve "Hesap Sahibi" ‘’Portal’’ı ve "Hizmetler’’i kullanmaya devam ettiği sürece, "Portal"ı ve "Hizmetler’’i kullandığı haliyle ("Olduğu Gibi’’ kabul etmiş sayılır.  "İLAN KÜPÜ’’;

(i) "Hesap Sahibi’’nin "Portal" ve "Hizmetler’’i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya "Hesap Sahibi’’nin "Hesap Sözleşmesi'nde belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

(ii) tüm donanım, sistem yazılım/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) "Portal" üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(vi) yukarda sayılanlarla sınırlı olmaksızın "Hesap Sahibinin "Portali kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından

kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybu, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda "Hesap Sahibi’’ veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

5.2.8 "Hesap Sahibinin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, hesap başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, hesabının devam ettiği süreçte "Hesap Sahibi’’ hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle ‘’İLAN KÜPÜ" herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek "Hesap Sahibi’’nin hesabını kapatabilir. Hesabı kapatmadan önce "İLAN KÜPÜ" yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için "İLAN KÜPÜ" uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Hesabın kapatılması, geçici olarak durdurulması yahut Sözleşme'nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından "İLAN KÜPÜ", kendi takdirine bağlı olarak, "Hesap Sahibi'nin Portal üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir

5.2.9 ‘’İLAN KÜPÜ’’ Hesap Sahiplerinin ilanlarının portalda yayınlandıktan sonra, alıcı ve satıcı arasındaki satış işlemleri ile ilgisi olmadığı gibi alıcı ve satıcı arasındaki hiçbir süreçten sorumlu değildir.Tüm taraflar bunu kabul etmiş ve onaylamışlardır.

5.2.10 ‘’İLAN KÜPÜ’’ sitesi ilankupu.com alan adıyla işletmiş olduğu ilan sitesini istediği zaman kapatma, başka bir firmaya satış veya devir hakkına sahiptir. Eğer kapatma kararı İLAN KÜPÜ sitesi tarafından verilmesi halinde bu durum hem Bireysel hem de Kurumsal Müşterilere en az 6 ay öncesinden bildirilir. Sitenin kapanma dönemi içinde İLAN KÜPÜ sitesi yeni ilan yayınlanmasına veya ilan paketi satın alınmasına izin vermeyebilir. İLAN KÜPÜ sitesinin başka bir firmaya devir veya satışının olduğu durumda tüm üyelerin üyelikleri aynı şekilde devam eder. Ayrıca tekrardan siteye üye olmak gerekmez. Tüm taraflar bu durumu kabul etmişlerdir.

5.2.11 ‘’İLAN KÜPÜ’’ ilan ücretlerine Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) tarafından her yıl açıklanan son 12 ayın Tüketici Fiyat Endeksi ( TÜFE ) oranında yıllık zam yapabilir. Zamlı olarak sitede yayınlanan fiyatlar her yıl Ocak ayının 1.gününden itibaren geçerli olur. Tüm taraflar bu durumu kabul etmişlerdir.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI

6.1 "İLAN KÜPÜ" "Portal"da "Hesap Sahibi’’ ile ilgili bilgileri işbu "Hesap Sözleşmesi’’ ve işbu "Hesap Sözleşmesi'’nin eklerinin biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2'deki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir."İLAN KÜPÜ" "Hesap Sahibi’'ne ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. "Hesap Sahibi’’, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda hesap girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2. ‘’İLAN KÜPÜ’’ "Hesap Sözleşmesi’’ ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da "Hesap Sahibi’’ olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, arastırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistiki analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde "Hesap Sahibi’’ ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onaylan ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda ‘’İLAN KÜPÜ’’nün süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için "İLAN KÜPÜ"nün işbirliği içinde olduğu firmalara aktanlabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

6.3. ‘’Hesap Sahibi’'nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Portal'a girilen verileri ‘’İLAN KÜPÜ’" tarafından "Hesap Sözleşmesi’’ kapsamında "Portal"ın fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için https://www.ilankupu.com/kvk-ve-gizlilik-politikasi-88 sayfası ziyaret edilmelidir. "İLAN KÜPÜ" Kişisel Verilerin Korunması Politikasında ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler "Portal'da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. "Hesap Sahibi bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, bu değişikliklerle ilgili "İLAN KÜPÜ’'nden herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

6.4. "Hesap Sahibi" "Portal" dahilinde eriştiği bilgileri bu bilgileri ifşa eden "Hesap Sahibi’'nin veya ‘’İLAN KÜPÜ"nün ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, ‘’İLAN KÜPÜ'’nün kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. "Hesap Sahibi", kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde ‘’İLAN KÜPÜ’’nün bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. "Hesap Sahibi’’, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincii düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilaf kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi'nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu'nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilaf kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder

6.6. "Hesap Sahibi" "İLAN KÜPÜ" hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafindan kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için "İLAN KÜPÜ"nün herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı "İLAN KÜPÜ"nün herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. "Hesap Sahibi’’ ilan verirken veya "İLAN KÜPÜ" Portal'ı kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak "İLAN KÜPÜ’’nün herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

"Portal" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal’’ın (sınırlı olmamak kaydıyla "İLAN KÜPÜ Veri Tabanı" "İLAN KÜPÜ Arayüzü’’, tasarım, metin imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "İLAN KÜPÜ"nün telif haklarına tabi çalışmalar olarak anılacaktır) "İLAN KÜPÜ'ne aittir ve/veya "İLAN KÜPÜ’’ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Hesap Sahibi", "İLAN KÜPÜ" hizmetlerini, "İLAN KÜPÜ" bilgilerini ve "İLAN KÜPÜ"nün fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "İLAN KÜPÜ"nün hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "İLAN KÜPÜ" tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde "İLAN KÜPÜ’’NÜN telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu "Hesap Sözleşmesi'nin akdi ile "İLAN KÜPÜ", "Portal"ın "Hesap Sözleşmesi’’ koşulları çerçevesinde ve "Hizmetler'den faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin "Hesap Sahibi'’ne münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.

8. ‘’HESAP SÖZLEŞMESİ’’ DEĞİŞİKLİKLERİ

‘’İLAN KÜPÜ’’, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu "Hesap Sözleşmesi'’ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal'da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu "Hesap Sözleşmesi’'nin değişen hükümleri "Portal’'da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu "Hesap Sözleşmesi’’, "Hesap Sahibinin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "İLAN KÜPÜ" işbu "Hesap Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar "İLAN KÜPÜ" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "İLAN KÜPÜ’’nden herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "İLAN KÜPÜ"nün gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Hesap Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu "Hesap Sözleşmesi" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu "Hesap Sözleşmesi’'nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu "Hesap Sözleşmesi" ve "Hesap Sözleşmesiyle atıfta bulunulan ve "Hesap Sözleşmesi'’nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile "Portal'’da yer alan kurallar ve şartlar "Hesap Sahibi’’nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. "Hesap Sözleşmesi'’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

12. "HESAP SÖZLEŞMESİ’’NİN EKLERİ

12.1 "Hesap Sahibi "Ek-1 Kullanım Koşulları, EK-2 Gizlilik Politikası, EK-3 İLAN KÜPÜ Hizmetleri, Ek-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler, Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik ile "Portal'da yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu "Hesap Sözleşmesi’'nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, "Hesap Sahibi’’ olarak "Hesap Sözleşmesi’’ ile eklerine ve "Portal’'da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını, sitenin bilgi sayfalarında yayınlanan açıklayıcı bilgilerin bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

Ek-1 Kullanım Koşulları,

Ek-2 Gizlilik Politikası,

Ek-3 İLAN KÜPÜ Hizmetleri,

Ek-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler,

Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Ek-6 Mağaza Kullanım Kuralları

Üyelik Paketleri

Mağaza Paketleri

Doping Ücretleri

Güncelleme & Duyurular